Meest gestelde vragen


Waar let de Jury op:

De jury geeft punten voor verschillende onderdelen

Wandelen: Het gelijk lopen, ordelijk deelnemen aan het verkeer (sluiten van groepen e.d.)
Algemene indruk: De kleding en gezelligheid binnen de groep
Repertoire: Variatie in de liedjes
Muzikaliteit: Zuiver en in de maat zingen

Mag er met nordic walking stokken gewandeld worden?

Zolang de stokken gebruikt worden waarvoor ze ook bedoeld zijn en andere wandelaars niet gehinderd worden is het toegestaan om gebruik te maken van nordic walking stokken.


Waar is dit jaar de start en finish?

Dit jaar is de start en finish van de A4D en marathon op de Markt.

Waarom moet een leid(st)er toch op kruispunten naar voren, terwijl er verkeersregelaars staan?

De leid(st)er is altijd verantwoordelijk voor zijn of haar groep. Ook verkeersregelaars kunnen dingen over het hoofd zien. Loop dus voor je groep uit en kijk of het kruispunt daadwerkelijk vrij is. Zo houd je zelf ook overzicht en verklein je het risico op eventuele ongelukken.


Wanneer mogen groepen elkaar inhalen?

Groepen mogen elkaar alleen inhalen buiten de bebouwde kom en in goed overleg. Binnen de bebouwde kom mag men elkaar dus niet inhalen.


Waarom staan de routes niet in de krant?

We maken de routes niet bekend vanwege zwartlopers. Ook vertrekken de mensen eerder, waardoor ze stempelposten missen en de verkeersregelaars nog niet op hun plek staan. We willen de avondvierdaagse en de marathon voor iedereen zo veilig mogelijk laten verlopen.


Wat is de minimum leeftijd om individueel aan de avondvierdaagse deel te mogen nemen?

Boven de 16 jaar mag iedereen individueel lopen. Onder de 16 jaar is het verplicht om met begeleiding te lopen. De leid(st)er moet 16 jaar of ouder zijn en is verantwoordelijk.


Hoe kunnen we ons inschrijven?

De groepen kunnen zich inschrijven via de website. Klik op de knop inschrijven en volg dan de link. Het formulier komt dan bij het inschrijfsecretariaat binnen. Wil je individueel meelopen dan kun je je inschrijven op dinsdagavond 19 juni 2018 van 19.00 uur tot 20.30 uur bij het startbureau. 


Is er nog een sluitingsdatum voor het inschrijven?

Ja, voor de groepen is dat Woensdag 13 juni 2018. Individuelen kunnen zich ook nog tijdens de avondvierdaagse inschrijven.